Õppekorralduse alused

Jalaravi Kliinik OÜ (registrikood 12875991) pakub täiskasvanute täienduskoolitusi nii avatud koolitustena kui ka tellimuskoolitustena. Käesolevad koolituse kvaliteedi tagamise alused käsitlevad eelkõige veebilehel www.jalaravikliinik.ee avatud koolituskavas kirjeldatud koolitusi. Tellimuskoolituste tingimused, õppekorraldus ja kvaliteedinõuded on täpsustatud teenuse pakkuja ja tellija vahelise lepinguga.

Jalaravi Kliinik OÜ on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 165517.

Õppekorralduse aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis sätestatust. Käesolev dokument täpsustab õppija ja täienduskoolitusasutuse vahelisi lepingulisi suhteid koolitusteenuse osutamisel.

Üldsätted

Õppetöö toimub õppekava alusel. Õppekavas on esitatud õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid, õpingute alustamise tingimused (kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel), õppe kogumaht (auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal), õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldus, õppematerjalide loend (kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid), lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid ning koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppetöö ajalise mahu arvestuse ühik on akadeemiline tund (45 min). Õppetöö võib toimuda nii grupikoolitustena kui ka individuaalõppena. Õppetöö toimub kontaktõppena või veebikeskkonnas. Koolituse koht teatatakse koolituse kirjelduse juures.

Õppetöö ja sellega seotud suhtlus toimub eesti keeles.

 

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Avatud koolitustele saab registreeruda Jalaravi Kliiniku OÜ kodulehel oleva 2022 koolitusplaan kaudu ning koolitusel osalemiseks tuleb täita koolituse kirjelduse juures avatav registreerimisvorm, mis õppija poolt täidetuna edastatakse automaatselt koolitusteenuse osutajale. Registreerudes kinnitab õppija, et on tutvunud õppekorralduse aluste ja privaatsustingimustega ning täidetud registreerimisvormi saatmine on käsitletav teenuse osutamise lepingu sõlmimise hetkena. Jalaravi Kliinik OÜ saadab e-kirjaga kinnituse, et osalemissoov on kätte saadud ning registreerunu saab koolitusteenuse osutajalt arve.

Koolitusgruppi pääsemine otsustatakse registreerumise ja õppetasu maksmise järjekorra alusel.

Jalaravi Kliinik OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta. Sellest teatatakse osalejatele hiljemalt 3 tööpäeva enne plaanitud koolituse algust ja õppetasu tagastatakse kogu ulatuses.

Õppija koolituselt eemaldamise ja koolitusgrupist väljaarvamise otsustab koolitaja juhtumipõhiselt ning seda rakendatakse juhul, kui õppija käitumine on ebaeetiline, õigusvastane või teisi õppijaid ja koolitajat häiriv.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord.

Koolituse kirjelduses on märgitud koolituse maksumus ja registreerumisel saadetakse osalejale e-postiga arve, mille alusel saab makse sooritada. Koha koolitusgrupis tagab makstud õppetasu.

Kui õppetasu on makstud, kuid õppija ei saa või ei soovi koolitusel osaleda, tuleb saata vastav teade ja taotlus õppetasu tagastamiseks aadressile info@jalaravikliinik.ee . Kui taotlus on edastatud vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust, tagastab koolitusteenuse osutaja 100 % õppetasu. Vähemalt 5-6 tööpäeva varem edastatud teate puhul tagastatakse 50 % õppetasust. Lühema etteteatamisaja puhul õppetasu tagastamisele ei kuulu.

Kui koolitaja haigestumise või muu mõjuva põhjuse tõttu jääb koolitus ära, teavitab Jalaravi Kliinik OÜ õppijaid sellest esimesel võimalusel ning pakub välja uue kuupäeva koolituse toimumiseks. Kui pakutud uus aeg ei sobi, tagastatakse õppijale ära jäänud koolituse õppetasu.

Jalaravi Kliinik OÜ-l on õigus pakkuda õppijate motiveerimiseks ja teenuste tutvustamiseks koolitustele ka soodushinnaga õppekohti. Soodushinnaga õppekoha saamiseks vajalikest tegevustest ja tingimustest teavitatakse õppijaid isiklikult.

Muud tingimused

Õppijal ei teki koolitusel osalemisega isiklikke ega varalisi õigusi koolituse ega seal kasutatud õppematerjalide autoriõigustele.  Koolituse salvestamine, koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine on lubatud üksnes Jalaravi Kliinik OÜ kirjalikul loal. Koolituse formaadi, selle üksikute osade või õppematerjalide kasutamiseks oma majandus- ja kutsetegevuses tuleb eelnevalt sõlmida litsentsileping.

Koolitusasutuse ja õppija eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu ületada läbirääkimistega, lahendab vaidluse Harju maakohus.

Jalaravi Kliinik: väga suur osa jalaprobleemidest tekib valede jalanõude kandmisest

April 29th, 2024|Comments Off on Jalaravi Kliinik: väga suur osa jalaprobleemidest tekib valede jalanõude kandmisest

Väga suur osa jalaprobleemidest tekib valede jalanõude kandmisest Loe artiklit Postimehe keskkonnas. Paljudele võib tulla üllatusena, et enamlevinud jalamured on tingitud valede jalanõude kandmisest, mis mõjutavad nii meie jalalabasid kui ka varbaküüsi. Ehk [...]

Podoloogia suvekool nr 9 toimub 6.-7. augustil 2024 Koolimäel

December 11th, 2023|Comments Off on Podoloogia suvekool nr 9 toimub 6.-7. augustil 2024 Koolimäel

Podoloogia suvekool nr 9 toimub 6.-7. augustil 2024 Koolimäel Jalaravi Kliinik ja JalaSpetsialistide Selts kutsuvad kõiki jalahuvilisi traditsioonilisse Podoloogia Suvekooli! Sel aastal toimub Podoloogia Suvekool 6.-7. august 2024, Koolimäe loomemajas, Haljala vallas, Lääne [...]

Kui ainult ilupediküürist ei piisa

October 4th, 2023|Comments Off on Kui ainult ilupediküürist ei piisa

Kui ainult ilupediküürist ei piisa “Jalaravi Kliiniku teenust vajavad inimesed, kellele tavaline ilupediküür nende jalaprobleemidele lahendust ei paku ja need, kes tunnevad, et nad ise enam oma jalgade eest hoolitsemisega hakkama ei saa. Seda [...]