Õppekorralduse alused

Jalaravi Kliinik OÜ (registrikood 12875991) pakub täiskasvanute täienduskoolitusi nii avatud koolitustena kui ka tellimuskoolitustena. Käesolevad koolituse kvaliteedi tagamise alused käsitlevad eelkõige veebilehel www.jalaravikliinik.ee avatud koolituskavas kirjeldatud koolitusi. Tellimuskoolituste tingimused, õppekorraldus ja kvaliteedinõuded on täpsustatud teenuse pakkuja ja tellija vahelise lepinguga.

Jalaravi Kliinik OÜ on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 165517.

Õppekorralduse aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis sätestatust. Käesolev dokument täpsustab õppija ja täienduskoolitusasutuse vahelisi lepingulisi suhteid koolitusteenuse osutamisel.

Üldsätted

Õppetöö toimub õppekava alusel. Õppekavas on esitatud õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid, õpingute alustamise tingimused (kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel), õppe kogumaht (auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal), õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldus, õppematerjalide loend (kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid), lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid ning koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppetöö ajalise mahu arvestuse ühik on akadeemiline tund (45 min). Õppetöö võib toimuda nii grupikoolitustena kui ka individuaalõppena. Õppetöö toimub kontaktõppena või veebikeskkonnas. Koolituse koht teatatakse koolituse kirjelduse juures.

Õppetöö ja sellega seotud suhtlus toimub eesti keeles.

 

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Avatud koolitustele saab registreeruda Jalaravi Kliiniku OÜ kodulehel oleva 2022 koolitusplaan kaudu ning koolitusel osalemiseks tuleb täita koolituse kirjelduse juures avatav registreerimisvorm, mis õppija poolt täidetuna edastatakse automaatselt koolitusteenuse osutajale. Registreerudes kinnitab õppija, et on tutvunud õppekorralduse aluste ja privaatsustingimustega ning täidetud registreerimisvormi saatmine on käsitletav teenuse osutamise lepingu sõlmimise hetkena. Jalaravi Kliinik OÜ saadab e-kirjaga kinnituse, et osalemissoov on kätte saadud ning registreerunu saab koolitusteenuse osutajalt arve.

Koolitusgruppi pääsemine otsustatakse registreerumise ja õppetasu maksmise järjekorra alusel.

Jalaravi Kliinik OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta. Sellest teatatakse osalejatele hiljemalt 3 tööpäeva enne plaanitud koolituse algust ja õppetasu tagastatakse kogu ulatuses.

Õppija koolituselt eemaldamise ja koolitusgrupist väljaarvamise otsustab koolitaja juhtumipõhiselt ning seda rakendatakse juhul, kui õppija käitumine on ebaeetiline, õigusvastane või teisi õppijaid ja koolitajat häiriv.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord.

Koolituse kirjelduses on märgitud koolituse maksumus ja registreerumisel saadetakse osalejale e-postiga arve, mille alusel saab makse sooritada. Koha koolitusgrupis tagab makstud õppetasu.

Kui õppetasu on makstud, kuid õppija ei saa või ei soovi koolitusel osaleda, tuleb saata vastav teade ja taotlus õppetasu tagastamiseks aadressile info@jalaravikliinik.ee . Kui taotlus on edastatud vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust, tagastab koolitusteenuse osutaja 100 % õppetasu. Vähemalt 5-6 tööpäeva varem edastatud teate puhul tagastatakse 50 % õppetasust. Lühema etteteatamisaja puhul õppetasu tagastamisele ei kuulu.

Kui koolitaja haigestumise või muu mõjuva põhjuse tõttu jääb koolitus ära, teavitab Jalaravi Kliinik OÜ õppijaid sellest esimesel võimalusel ning pakub välja uue kuupäeva koolituse toimumiseks. Kui pakutud uus aeg ei sobi, tagastatakse õppijale ära jäänud koolituse õppetasu.

Jalaravi Kliinik OÜ-l on õigus pakkuda õppijate motiveerimiseks ja teenuste tutvustamiseks koolitustele ka soodushinnaga õppekohti. Soodushinnaga õppekoha saamiseks vajalikest tegevustest ja tingimustest teavitatakse õppijaid isiklikult.

Muud tingimused

Õppijal ei teki koolitusel osalemisega isiklikke ega varalisi õigusi koolituse ega seal kasutatud õppematerjalide autoriõigustele.  Koolituse salvestamine, koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine on lubatud üksnes Jalaravi Kliinik OÜ kirjalikul loal. Koolituse formaadi, selle üksikute osade või õppematerjalide kasutamiseks oma majandus- ja kutsetegevuses tuleb eelnevalt sõlmida litsentsileping.

Koolitusasutuse ja õppija eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu ületada läbirääkimistega, lahendab vaidluse Harju maakohus.

Podoloogia suvekool nr 8 toimub 8.-9. augustil 2023 Koolimäel

May 22nd, 2023|Comments Off on Podoloogia suvekool nr 8 toimub 8.-9. augustil 2023 Koolimäel

Podoloogia suvekool nr 8 toimub 8.-9. augustil 2023 Koolimäel Jalaravi Kliinik ja Eesti Jalaspetsialistide Selts kutsuvad kõiki jalahuvilisi!Traditsiooniline suvekool toimub sel aastal juba tuttavas paigas, Koolimäel loomemajas. Haljala vallas, Lääne Viru maakonnas. Lisaks jalateemadele [...]

Avame uue kliiniku Kristiine keskuses ning sulgeme kauaaegselt toimetanud kliiniku Kotka Tervisemajas

February 27th, 2023|Comments Off on Avame uue kliiniku Kristiine keskuses ning sulgeme kauaaegselt toimetanud kliiniku Kotka Tervisemajas

Avame uue kliiniku Kristiine keskuses ning sulgeme kauaaegselt toimetanud kliiniku Kotka Tervisemajas. Seoses kolimisega oleme 27.02-3.03 suletud. Kristiine keskuse Jalaravi Kliinikusse jõudmiseks tuleb minna keskuse Prisma eest eskalaatoriga II korrusele ning leida vasakut kätt [...]

UUS! Lühikoolitused gruppidele: “Kuidas tulla toime jalaprobleemidega ning neid vältida?”

February 2nd, 2023|Comments Off on UUS! Lühikoolitused gruppidele: “Kuidas tulla toime jalaprobleemidega ning neid vältida?”

UUS! Lühikoolitused gruppidele: “Kuidas tulla toime jalaprobleemidega ning neid vältida?” Jalgadel on äärmiselt oluline roll meie heaolu, aktiivsuse ja autonoomsuse säilitamisel. Jalad kannavad meid läbi elu. Statistika järgi sünnib enamus inimesi ilma igasuguste ortopeediliste [...]