Privaatsustingimused

Jalaravi Kliinik OÜ privaatsustingimused käsitlevad isikuandmete töötlemist koolitus- ja nõustamisteenuste osutamisel ning sellega seotud tehingute tegemisel.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ja isikuandmete kaitse seaduses ning koolitus- ja nõustamisteenuse osutaja ning kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingus sätestatust.

Isikuandmete töötlemine hõlmab füüsilisest isikust kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ning talletamist lepingu ja muude juriidiliste kohustuste (raamatupidamine, tunnistuste register jm) täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töödeldakse üksnes teenuste osutamiseks ja haldamiseks vajalikku infot, et tagada teenuse tõrgeteta osutamine ning kvaliteet. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, teenus, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto andmeid kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks. Kontaktandmeid töödeldakse teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi) ning klientidele info edastamiseks e-posti ja infokirja vahendusel.

Milliseid andmeid töödeldakse?

  • nimi, isikukood, e-posti aadress ja telefoninumber;
  • aadress, pangakonto number ja maksetega seotud andmed;
  • teenuse maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • koolitusvajaduse või koolitussoovide kirjeldus;
  • koolituse tagasiside.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid kasutavad neile antud õiguste määratud mahus Eesti Jalaspetsialistide Seltsi või muu koolitusteenust osutava juriidilise isiku juhtorgani liikmed, töötajad ja klienditugi ning teenust vahetult osutav koolitaja või konsultant.

Õppijate poolt peale koolitust antud tagasiside avalikustatakse isikustatud kommentaaridena (osaleja nimi ja ühingu nimi) vastava koolituskava juures. Tagasiside andmine ei ole kohustuslik.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse üldjuhul seitse aastat. Kui dokumentidele on kehtestatud õigusaktides pikem säilitustähtaeg (nt. EL struktuurivahenditest rahastatud koolituste osalejate nimekirjad vm.), lähtutakse sellest.

Maksete või tarbijavaidlustega seotud probleemide korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamiseks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Mis on küpsised?

Jalaspetsialistide seltsi veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasti küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised – neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised – need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.

Enda andmetega seotud õiguste teostamine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge. Teenuse kasutajatel on õigus oma andmetega tutvuda ja nõuda andmete parandamist või kustutamist, pöördudes isikuandmete vastutava töötleja poole, saates vastava e-kirja aadressile info@jalaravikliinik.ee . Jalaravi Kliinik OÜ andmekaitsespetsialist on Eda Vähi.

Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsiooninfo@aki.ee .

Podoloogia suvekool nr 8 toimub 8.-9. augustil 2023 Koolimäel

May 22nd, 2023|Comments Off on Podoloogia suvekool nr 8 toimub 8.-9. augustil 2023 Koolimäel

Podoloogia suvekool nr 8 toimub 8.-9. augustil 2023 Koolimäel Jalaravi Kliinik ja Eesti Jalaspetsialistide Selts kutsuvad kõiki jalahuvilisi!Traditsiooniline suvekool toimub sel aastal juba tuttavas paigas, Koolimäel loomemajas. Haljala vallas, Lääne Viru maakonnas. Lisaks jalateemadele [...]

Avame uue kliiniku Kristiine keskuses ning sulgeme kauaaegselt toimetanud kliiniku Kotka Tervisemajas

February 27th, 2023|Comments Off on Avame uue kliiniku Kristiine keskuses ning sulgeme kauaaegselt toimetanud kliiniku Kotka Tervisemajas

Avame uue kliiniku Kristiine keskuses ning sulgeme kauaaegselt toimetanud kliiniku Kotka Tervisemajas. Seoses kolimisega oleme 27.02-3.03 suletud. Kristiine keskuse Jalaravi Kliinikusse jõudmiseks tuleb minna keskuse Prisma eest eskalaatoriga II korrusele ning leida vasakut kätt [...]

UUS! Lühikoolitused gruppidele: “Kuidas tulla toime jalaprobleemidega ning neid vältida?”

February 2nd, 2023|Comments Off on UUS! Lühikoolitused gruppidele: “Kuidas tulla toime jalaprobleemidega ning neid vältida?”

UUS! Lühikoolitused gruppidele: “Kuidas tulla toime jalaprobleemidega ning neid vältida?” Jalgadel on äärmiselt oluline roll meie heaolu, aktiivsuse ja autonoomsuse säilitamisel. Jalad kannavad meid läbi elu. Statistika järgi sünnib enamus inimesi ilma igasuguste ortopeediliste [...]